Värmeväxlare avsedda till industrin görs efter kundens underlag eller egen auktoriserad konstruktion. Rör-, platt- eller spiralvärmeväxlare i olika stålmaterial, anpassade för processen med olika krav på tryck och arbetstemperatur.

Projektering, tillverkning samt montage av kompletta ångpannor. Panelväggar, samlingslådor, överhettare till ångpannor – efter kundens underlag eller egen auktoriserad konstruktion.

Utför även påsvetsning av panelväggar med svetsmetoderna MIG/MAG eller TIG med tillsatsmaterial som t.ex. Inconel 625 Utförandet dokumenteras enligt föreskrivna standarder, regler och svenska normer.