Produkter tillverkas efter kundens arbetsritningar och tekniska anvisningar. Vid behov hjälper vi kunder med diverse tekniska lösningar.

För stålarbetet ansvarar tillverkaren som förutom svetskapacitet har utrustning för formning av plåt, rör och profiler (klippning, skärning, bockning etc.). När det gäller svetsarbetet sker detta på samma sätt som för gummerade rör och rördelar.

Vi levererar även kompletta DART ventiler med pluggar och säten inklusive pneumatiska cylindrar.

Ytor som ska gummeras eller rostskydds behandlas enligt kundens krav (vi utför här olika behandlingar som t.ex. målning, förzinkning). Delar som inte ryms i autoklaven kall vulkaniseras med godkänd vidhäftning.

Föremål med dimensioner som överstiger gränser för normal frakt kan delas i mindre komponenter. I de flesta fall används då gummerade flänsförband. Montage- och tätningsprov utförs innan leveransen.