Svetsarbete

Rör och rördelar prefabriceras efter ritningar och kundens materiallista. Certifierade licenssvetsare utför all svetsning enligt godkända svetsprocedurer (WPS). Svetsskarvarna slipas före gummeringen för att uppnå bästa vidhäftning och undvika extra slitage på ojämna ytor.

Beroende på ställda krav utför vi kontroll med tillämplig oförstörande provning.

Gummering
Vi använder rågummi med hårdhet enligt tekniska krav, produktionen sker hos väl inarbetade europeiska företag. Efter invändig sandblästring och gummibeläggning sker varmvulkanisering i autoklav (max längd 12 m). Vid egna laboratorier utförs kontroll och verifiering av tekniska specifikationer.

All kontroll dokumenteras med protokoll, som verifieras enl. kundens krav.

Målning
Färdigt gummerade rör och rördelar behandlas utvändig enl. kundens krav på rostskydd.  Olika rostskyddsprogram från kunder följs och resp. genomförandet dokumenteras i protokoll.

Våra produkter finns i drift hos bl.a. LKAB och Boliden.