Vi prefabricerar och levererar montagefärdiga enheter enligt kundens ritningar och tekniska anvisningar. Prefabrikation i flesta fall omfattar delar av specifika rörledningar, diverse process anläggningar osv.

Prefab utförs av kvalificerade samarbetspartner med beprövad kompetens och specifika tekniska kapaciteter.  Vid prefabricering tillämpas och dokumenteras föreskriven kvalitetskontroll