Rätt total kvalitet, utgående från kunderna och deras behov och förväntningar inklusive konkurrensmässiga priser, är vårt sätt att bygga långsiktiga samarbeten med våra kunder. Tack vare ett upparbetat kontaktnät med välrenommerade tillverkare och flerårig erfarenhet av samarbete, kan vi erbjuda ett väldigt brett sortiment av produkter och tjänster avsedda för industrin.

För att klara planerade leveranstider följer vi en produktionsprocess från början till slut. Uppstartsmöte, utarbetade tidsplaner som omfattar detaljer från materialinköp till lastning och frakt, är vanliga aktiviteten vid flesta leveransen.

Vi har kontinuerlig kontakt med tillverkaren och dessutom uppdaterad information till beställaren gällande produktionens förlopp.

Kvalitetsplanen och kontrollplanen uppfyller de krav som framgår av samtliga tekniska specifikationer och standarder som reglerar konkreta beställningar. Teknisk dokumentation kompletteras även i enlighet med beställarens tekniska anvisningar och specifikation. Dokumentation levereras i både pappers- och elektronisk form (PDF, DWG, STEP, även multimedia)

 

Urval av standarder som tillämpasEN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet
ISO 14001:2004 Miljöledningssystem
PED 97/23/EC
PED 2014/68/EC
Tryckkärlsdirektivet (AFS 1999:4)
Tryckkärlsdirektivet (AFS 2016:1)
EN ISO 3834-2 Kvalitetssäkring vid svetsning
SS EN 5817 Kvalitetskrav för svetsning
EN 13445:2009 Icke-eldberörda tryckkärl
EN 10204-3.1 Materialcertifikat
EN ISO 8501-1 Behandling av stålytor före beläggning med färg
EN ISO 12944 Rostskyddsmålning