Integritetspolicy för CONING PROJECT AB

Senast uppdaterad: 15.02.2024.

Denna Integritetspolicy förklarar hur CONING PROJECT AB samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster.

1. Information vi samlar in

Vi kan samla in personlig information, inklusive men inte begränsat till:

  • Kontaktinformation
  • Faktureringsinformation
  • Användningsdata

2. Hur vi använder din information

CONING PROJECT AB kan använda din information för:

  • Tillhandahålla och underhålla våra tjänster
  • Förbättra och anpassa din upplevelse
  • Skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial

3. Delning av information

Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje parter. Vi kan dock dela den med betrodda tjänsteleverantörer.

4. Dina val

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera din personliga information. Kontakta oss på info@coning.se för hjälp.

5. Ändringar i denna policy

CONING PROJECT AB kan uppdatera denna Integritetspolicy. Kontrollera denna sida för eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har frågor om vår Integritetspolicy, kontakta oss på info@coning.se.