Produktion omfattar såväl tryckkärl samt diverse komponenter av tryckbärande anordningar.
Tillverkaren är auktoriserad för hållbarhetsberäkningar och tillverkning.

Projektering, tillverkning, besiktning och dokumentation följer regler föreskrivna i PED 97/23/EC (AFS 1999:4), 2014/68/EC (AFS 2016:1), samt respektive svensk lagstiftelse. Vi anlitar tredje part av internationellt auktoriserade kontrollorgan som följer upp tillverkningsprocess och godkänner varje etapp.

Produkter är CE märkta, medföljer ”försäkran om överensstämmelse”, som bevisar att produkten överensstämmer med säkerhetskrav

Mer information om kvalitetssäkring finns under länken om kvalitet och dokumentation i menyn.